ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Процедури по вътрешен конкурентен избор Процедури по вътрешен конкурентен избор до 02.02.2023г.

Процедури по вътрешен конкурентен избор до 02.02.2023г.

Процедури по вътрешен конкурентен избор за 2021 година
 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.9MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Решение РД 20-121/05.08.2021 (1.1MB), от 05-08-2021
 • Протокол (4.3MB), от 05-08-2021
 • Договор Д-40/03.09.2021 г. ФармаВижън Европа ООД (4.6MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-43/03.09.2021 г. Медекс ООД (8.7MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-33/03.09.2021 г. Про Фармация ЕООД (2.4MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-55/09.09.2021 г Дансон-БГ ООД (2.7MB), от 14-09-2021
 • Договор Д-57/10.09.2021 г. Медофарма ЕООД (2.4MB), от 20-09-2021
 • Договор Д-59/13.09.2021 г. Фьоникс Фарма ЕООД (3.3MB), от 20-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (1.4MB), от 04-10-2021
 • Обявление за приключен договор Д-40/03.09.2021 г. ФармаВижън Европа ООД (245.3KB), от 04-01-2022
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021
 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.8MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Решение РД 20-116/05.08.2021 г. (746.5KB), от 05-08-2021
 • Протокол (2.2MB), от 05-08-2021
 • Договор Д-39/03.09.2021 г. Соломед АД (1.3MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-49/09.09.2021 г. Софарма Трейдинг АД (2.7MB), от 20-09-2021
 • Договор Д-58/13.09.2021 г. Фьоникс Фарма ЕООД (1.5MB), от 20-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (1.1MB), от 04-10-2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.9MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Решение РД 20-122/05.08.2021 (437.1KB), от 05-08-2021
 • Протокол (1.3MB), от 05-08-2021
 • Договор Д-69/16.09.2021 г. с Екофарм ЕООД (1.3MB), от 17-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (870.2KB), от 04-10-2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.9MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Протокол (2MB), от 09-08-2021
 • Решение РД 20-125/09.08.2021 (707.7KB), от 09-08-2021
 • Договор Д-42/03.09.2021 г. Медекс ООД (6.6MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-70/16.09.2021 г. с Екофарм ЕООД (1.5MB), от 17-09-2021
 • Договор Д-60/13.09.2021 Фьоникс Фарма ЕООД (2MB), от 20-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (870.2KB), от 04-10-2021
 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021