ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Вирусологична лаборатория

Екип:

Вирусологичната лаборатория при СБАЛДБ ЕАД София е основно диагностично звено в структурата на болницата, разположено на ІІІ етаж на сградата. Оборудването, използваните диагностични методи, системата за осигуряване на качество и квалификацията на персонала отговарят на изискванията на Медицинския стандарт по Вирусология.

Вирусологична лаборатория /ВЛ/ е обурудвана с високоспециализирана и модерна диагностична апаратура.
В процеса на работа се изпозват различни диагностични методи – имуноензимни, хемилуминисцентни, молекулярни, имунохроматографски.

Във ВЛ се диагностицират кръвнопредавани инфекции / HIV инфекция, вирусни хепатити В, С и делта/, вродени и неонатални инфекции /TORCH/, парво вирусна и Епщайн Бар вирусна инфекции, респираторни и ентеровирусни инфекции. Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.
ВЛ извършва изследвания за Ковид-19 – ПСР реакция в реално време, бърз тест за антиген, определяне на специфични SARS CoV-2 антитела от клас ИгМ и количествено определяне на антитела от клас ИгГ.

Във ВЛ работят двама лекари със специалност по вирусология, двама лаборанти и актоклавчик. Персоналът е квалифициран и с продължителен трудов стаж.

д-р Анелия Цветанска, дм - Ръководител на ВЛ

д-р Анелия Цветанска, дм - Ръководител на ВЛ

Email: tsvetanska_a@pediatrichospital.bg Телефон: 02/ 8154 273

Специалист по медицинска вирусология, с над 20 години стаж по специалността.

Любка Трифонова Старши лаборант

Любка Трифонова Старши лаборант

trifonova_l@pediatrichospital.bg Телефон: 02/ 8154 337