ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Eндокринология, диабет и генетика

Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични заболявания oсъществява диагностика и лечение на деца от цялата страна с ендокринни заболявания, диабетни и генетични заболявания.

Диагностиката и лечението на децата се осъществява в три отделения:
– отделение по ендокринология  
– отделение по диабет
– отделение по клинична генетика 

Мисията на клиниката е да осъществи в пълен обем диагностиката и лечението на децата  чрез прилагане на най – съвременни методи. Тя се изпълнява от работещите в клиниката лекари, подпомага се от другите специалисти и помощния персонал. Поддържането на висок професионализъм се осъществява и чрез непрекъснати контакти и обмяна на опит със специалисти от водещи в Европа и страната сродни университетски клиники.