ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Диагностично-консултативния блок

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

В диагностично-консултативния блок се извършва денонощен прием на планови и спешни пациенти. С оглед диагностичното прецизиране се провеждат допълнителни изследвания по преценка на дежурния лекар. Основните принципи на работа са спазване на правилата на добрата медицинска практика, в това число спазване правата на пациентите, както и медицинския стандарт по педиатрия.