ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Отделение по образна диагностика

Извършват се пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:

Дихателна система

Храносмилателна система

Отделителна и пикочо-полова система

Костно-ставна система

Сърдечно-съдова система и др.

Отделението по образна диагностика е част от структурата на СБАЛДБ -„проф. Иван Митев“. Разположено е на партерния етаж.

Предметът на дейност е изцяло ориентиран към осъществяване на високо-специализирана и качествена образно-диагностична дейност на пациенти в детската възраст 0-18г.

Отделението разполага с добра материално-техническа база, включваща рентгенов апарат за графии със CR-система за бързо получаване на образите, ехографски апарат PHILIPS, подвижни рентгенови уредби за обслужване на пациенти в Интензивен сектор, Неонатолгия, Хемодиализа.

Спазват се стриктно правилата за добра рентгенографска практика, съобразени със стандарт „Образна диагностика“, както и тези за лъчезащита, основани на принципа “ALARA “ /възможно най-ниската доза за получаване на качествен образ/.

Екипът от рентгенови лаборанти работи с професионализъм и любов към малките пациенти!
Д-р Динко Захариев - Началник отделение

Д-р Динко Захариев - Началник отделение

Email: zahariev_d@pediatrichospital.bg Телефон: 02/ 8154 333

специалист образна диагностика

Д-р Евгения Еленчева, д.м.

Д-р Евгения Еленчева, д.м.

Email: elencheva_e@pediatrichospital.bg Телефон: 02/ 8154 333

специалист образна диагностика

Веляна Йорданова-Диманова

Веляна Йорданова-Диманова

Старши рентг. лаб

Телефон: 02/ 8154 260