ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по нефрология и хемодиализа

Клиниката по детска нефрология и хемодиализа е част от структурата на СБАЛДБ „проф.Иван Митев” – София и е единствената специализирана по детска нефрология с над 40-годишна история. Тук се осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност за деца и има разкрити 15 болнични легла, обособени в кърмачески сектор и сектор за деца до 18г. През 1983 г започва да функционира първият кабинет в България за детска коремна ехография. През 1986г. се открива първият и единствен до момента в страната ни Детски диализен център. През 2004г. се подготвя пациент за първата предиализна трансплантация на дете от жив донор, осъществена в България. През 2011г започва да функционира първият кабинет за бъбречна биопсия за деца. През 2016г. се обособява кабинет за провеждане на уродинамично изследване при деца с нарушения на функцията на пикочния мехур и допълнителна възможност за реедукация.

В рамките на Катедрата по Педиатрия, в Клиниката се обучават студенти и специализиращи лекари по детски болести, както и по субспециалноста детска нефрология и хемодиализа. Нейни специалисти участват в курсовете по абдоминална ехография и са асоциирани към Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по абдоминална ехография, Българската дружество по нефрология, IPNA (International Pediatric Nephrology Association) и ESPN (European Society for Paediatric Nephrology).

Основни дейности:

  • Диагностика и лечение на деца с нефрологична патология от цялата страна;Функционална, имунологична, биопсична, при необходимост-генетична диагностика на деца с нефритен, нефротичен синдром, неясна бъбречна недостатъчност и тяхното съвременно лечение;
  • Клиниката е експертен център за деца с аХУС и очаква одобрение за деца с първична хипероксалурия;                                      
  • В клиниката се уточняват диагностично деца с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система и се лекуват пациенти с инфекции на пикочните пътища;
  • Подготовят се деца за бъбречна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;                                          
  • Осъществява се диагностика и лечение на деца с тубулопатии;
  • Провежда се комплексно изследване и лечение на деца с цилиопатии (вкл. АДБПК и АРБПК);
  • Провежда се уродинамика с цел уточняване на функционалните нарушения на пикочния мехур;   

Екип: