ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по неонатология

 

Клиниката по неонатология е единствената в страната функционираща в рамките на Университетска детска болница и поема контингент за обслужване на всички родилни отделения на гр.София (с изключение на СБАЛАГ “Майчин дом”) и родилните отделения от Западна България.
Клиниката е окомплектована със съвременна апаратура за интензивно лечение на рискови новородени деца и квалифицирани реанимационни екипи.

Основни дейности:

  • Интензивно лечение на новородени деца от родилните отделения на столицата и цялата страна; 
  • Съвременни методи за изкуствена вентилация в неонаталния период;
  • Сърфактант терапия при неонатален респираторен дистрес синдром;
  • Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателна система;
  • Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология (неврологичен статус, ЕЕГ, трансфонтанелна ехография, доплерсонография, ликворна диагностика);
  • Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия
  • Научна и преподавателска дейност.

Екип: