ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клинична лаборатория

Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Това се осъществява благодарение на: много широк спектър от хематологични, биохимични, уринни показатели, кръвногазов анализ, електролити, индивидуални белтъци, копрологични изследвания, изследвания на пунктати и др., съвременни автоматични анализатори с голям капацитет, микрометоди – хематологични и биохимични.

Сектори в лабораторията – манипулационна, хематологичен, биохимичен, имунологичен, хормонален /репродуктивни, тиреоидни хормони/, лекарствено мониториране, туморни маркери, уринен, копрологичен, пунктати, коагулация, потен тест.

Всички тестове се проверяват съобразно стандартни процедури. Точността на резултатите се гарантира и контролира чрез вътрешен и външен контрол, осигурен от НСВОК /Национална система за външна оценка на качеството/.

 

Екип:

Д-р Виктор Манолов - Ръководител структура

Д-р Виктор Манолов - Ръководител структура

Email: manolov_v@pediatrichospital.bg Телефон: 02/ 8154 311

Завършил МУ - гр. София 1996 г. МУ - гр. София - Специалност Клинична лаборатория - 2008 г. През 2011 г. започва преподавателска дейност към Катедра по клинична лаборатория при МУ-София. През 2015 г. придобива онс "Доктор" по медицина към Катедра по клинична лаборатория при МУ-София. В момента освен преподавател в МУ-София е и лекар- гл. асистент в клинична лаборатория при СБАЛДБ

Галя Георгиева - Секулова - Старши лаборант

Галя Георгиева - Секулова - Старши лаборант

Email: sekulova_g@pediatrichospital.bg Телефон: 02/ 8154 243

Завършила ПМИ-ВМИ - гр.София-1993 г. - медицински лаборант Великотърновски университет "Св.Кирил и Методий" - Административен и здравен мениджмънт - 2000г.-магистър МУ - гр. София - Управление на здравни грижи - 2011 г.-магистър