ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Администрация

Секретар на изпълнителния директор: 02/8154 240
Заместник-директор: 02/8154 276
Главна медицинска сестра: 02/8154 355
Главен счетоводител: 02/8154 225
Счетоводство: 02/8154 217
Личен състав: 02/8154 297
Канцелария: 02/8154 250
Обществени поръчки: 02/8154 279