ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Здраве за децата, щастие за семейството

Мисия на детската болница е осигуряване на широк спектър достъпна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ в областта на детското здраве, с цел подобряване качеството на живот на децата.
В структурата на болницата влизат 7 клиники, с 10 клинични отделения по различни субспециалности на детските болести, клинична лаборатория, рентгеново отделение, вирусологична и микробиологична лаборатории.
Уникални и единствени за страната са цитогенетична и скринингова лаборатория за новородените деца с хипотиреоидизъм, центрове за проследяване на бъбречно и чернодробно трансплантирани деца, клиника по ревматология, отделения по хемодиализа и клинична генетика.
В болницата работят като лекари и преподаватели 14 хабилитирани лица (доценти и професори), по различни профили на педиатрията.
Болницата разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение.