ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Цитогенетична лаборатория

Лаборатория „ Клинична цитогенетика” на СБАЛДБ е структура от Консултативно – диагностичния блок и се помещава в сградата на Медицински център на ул. „Найден Геров” 2 каб. № 214 и каб. № 217, тел. 087 923 3380

Лабораторията извършва постнатална цитогенетична диагностика чрез хромозомен анализ (кариотип).
Изследването е показано при деца с малформативни синдроми, изоставане в нервно-психичното развитие, разстройства в половото развитие. При необходимост се изследват техните родители и родственици. Изследването се назначава и на пациенти с репродуктивни нарушения – спонтанни аборти, мъртвораждания, стерилитет.

Лабораторията изследва хоспитализирани пациенти на СБАЛДБ , пациенти по договор от други здравни заведения, амбулаторни пациенти.

Екип:

Д-р Илиана Петкова Бонева - Ръководител на структурата

Д-р Илиана Петкова Бонева - Ръководител на структурата

Email: boneva_i@pediatrichospital.bg

Д-р Илиана Бонева завършва ВМИ – София през 1987 г. Работи м лаборатория Клинична цитогенетика на СБАРДБ „Проф. Иван Митев“ от 1990 г. Има призната специалност Медицинска цитогенетика от 1997 г. От 2007 г. е началник на Лаборатория клинична цитогенетика на СБАРДБ „Проф. Иван Митев“.

Аделина Василева Китова - Старши лаборант

Аделина Василева Китова - Старши лаборант

Email: kitova_a@pediatrichospital.bg

Аделина Китова завършва Медицински колеж „Йорданка Филаретова“- София през 1989 г. Работи като клиничен лаборант от 1992 г. до 2913 г., като от 1995 г. до 2000 г. е старши лаборант в Клинична лаборатория. От 2013 г. е старши лаборант в Лаборатория клинична цитогенетика на СБАРДБ „Проф. Иван Митев“.