ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Отделение по диабет

Исторически данни
Детската диабетология като самостоятелна клинична дисциплина е основана от професор Мария Дамянова (1925-2015) с организирането на Клиника по диабет към Първи педиатричен комплекс на Медицинска академия, София през 1972 година. През 1991 година клиниката е включена в състава на бившия Институт по Педиатрия, понастоящем Специализирана болница за активно лечение по детски болести. По-късно е трансформирана в отделение и включена в състава на общата Клиника по ендокринология, диабет и генетика. Под ръководството на проф. Дамянова са защитени общо 5 дисертации, под ръководството на нейния приемник доц. Коприварова са защитени още две дисертации. Настоящия ръководител на звеното е доц. д-р Маргарита Аршинкова, дм. От своето основаване през далечната 1972 година до настоящия момент през клиниката са преминали общо 4850 деца с новооткрит захарен диабет, всичките включени в електронен регистър с актуална клинична информация. В клиниката са хоспитализирани и много други деца със затлъстяване и различни проблеми свързани с обмяната на веществата. През всичките години клиниката по диабет е поддържала най-висок стандарт за диагноза, лечение, обучение и клинично проследяване на пациентите с диабет, внедрявала е своевременно всички световни технически и фармацевтични достижения. Колективът на клиниката има и внушителна научно-преподавателска дейност с фундаментални епидемиологични проучвания като заболяемост, хронични усложнения и смъртност. С епидемиологична насоченост е участвал в общоевропейски проект EURODIAB и световен проект DIAMOND с изнесени данни за заболяемостта от захарен диабет в България 1990-2000. Понастоящем се представя в общоевропейския проект SWEET, поддържащ единен електронен регистър на децата в Европа и целящ уеднаквяването на стандартите за лечение и контрол на захарния диабет в детската възраст.

Дейности:

  • Диагностика, лечение и проследяване на специфичните форми тип 1, тип 2, моногенен диабет, различни генетични синдроми включващи захарен диабет, остри и хронични усложнения възникнали в резултат на захарния диабет.
  • Утвърден център за провеждане на обучение на родители и деца за хранене при захарен диабет, адаптиране на инсулиновото лечение в различни стресови ситуации, физическа активност, справяне с острите и хронични усложнения на диабета.
  • Утвърден център за функционална диагностика на сърдечно-съдовата автономна функция и диагностициране на сърдечната автономна диабетна невропатия при деца
  • Първият открит в България център за лечение с инсулинови помпи, с действаща специализирана експертна комисия за проследяване на терапевтичния отговор при деца с диабет на помпено лечение. Поставяне на инсулинови помпи и сензори за глюкозно мониториране, теоретични обучение за боравене с тези устройства.
  • Диагностика и лечение на различни заболявания, свързани с инсулиновата секреция и действие, провеждане на функционални тестове за ендокринна секреция на панкреаса.
  • Диагноза и лечение на деца с наднормено тегло и затлъстяване с изготвяне на индивидуална диета и обучение в калорийно броене.
  • Диференциална диагноза и лечение на хипогликемични състояния в неонатална и детска възраст.
  • Отделението разширява своята дейност с диагноза и лечение на други ендокринни болести