ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по вътрешен конкурентен избор

 

Процедури по вътрешен конкурентен избор за 2021 година
 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.9MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Решение РД 20-121/05.08.2021 (1.1MB), от 05-08-2021
 • Протокол (4.3MB), от 05-08-2021
 • Договор Д-40/03.09.2021 г. ФармаВижън Европа ООД (4.6MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-43/03.09.2021 г. Медекс ООД (8.7MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-33/03.09.2021 г. Про Фармация ЕООД (2.4MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-55/09.09.2021 г Дансон-БГ ООД (2.7MB), от 14-09-2021
 • Договор Д-57/10.09.2021 г. Медофарма ЕООД (2.4MB), от 20-09-2021
 • Договор Д-59/13.09.2021 г. Фьоникс Фарма ЕООД (3.3MB), от 20-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (1.4MB), от 04-10-2021
 • Обявление за приключен договор Д-40/03.09.2021 г. ФармаВижън Европа ООД (245.3KB), от 04-01-2022
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021
 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.8MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Решение РД 20-116/05.08.2021 г. (746.5KB), от 05-08-2021
 • Протокол (2.2MB), от 05-08-2021
 • Договор Д-39/03.09.2021 г. Соломед АД (1.3MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-49/09.09.2021 г. Софарма Трейдинг АД (2.7MB), от 20-09-2021
 • Договор Д-58/13.09.2021 г. Фьоникс Фарма ЕООД (1.5MB), от 20-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (1.1MB), от 04-10-2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.9MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Решение РД 20-122/05.08.2021 (437.1KB), от 05-08-2021
 • Протокол (1.3MB), от 05-08-2021
 • Договор Д-69/16.09.2021 г. с Екофарм ЕООД (1.3MB), от 17-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (870.2KB), от 04-10-2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 13-07-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ (1.9MB), от 13-07-2021
 • Проект на договор (34.5KB), от 13-07-2021
 • Протокол (2MB), от 09-08-2021
 • Решение РД 20-125/09.08.2021 (707.7KB), от 09-08-2021
 • Договор Д-42/03.09.2021 г. Медекс ООД (6.6MB), от 09-09-2021
 • Договор Д-70/16.09.2021 г. с Екофарм ЕООД (1.5MB), от 17-09-2021
 • Договор Д-60/13.09.2021 Фьоникс Фарма ЕООД (2MB), от 20-09-2021
 • Обявление за възложена поръчка (870.2KB), от 04-10-2021
 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

 
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
 • Дата на публикуване: 09-07-2021

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.