ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Търгове и конкурси Проучване на публично обявените и преференциалните условия на кредитни институции  с оглед  сключване на договори за финансови услуги по чл 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Проучване на публично обявените и преференциалните условия на кредитни институции  с оглед  сключване на договори за финансови услуги по чл 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия