ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Архив Архив до 02.02.2023г.

Архив до 02.02.2023г.

Процедури по ЗОП за 2017 година
Доставка на хляб и готова храна за нуждите на СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД по две обособени позиции – АОП 00870-2017-0006
 • Дата на публикуване: 24-10-2017

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.12.2017г. от 11.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 – до входа на лаборатория микробиология /29.11.2017/

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • EEDOP (316KB), от 24-10-2017
 • Документация (363KB), от 24-10-2017
 • Reshenie Hranene (136.3KB), от 24-10-2017
 • Obiavlenie Hranene (186.4KB), от 24-10-2017
 • Techicheska specifikatia Predmet OP (117.5KB), от 24-10-2017
 • Ценово предложение (258.5KB), от 24-10-2017
 • Протокол 1 (1.3MB), от 24-11-2017
 • Протокол 2 (1.7MB), от 06-12-2017
 • Решение класиране (515.1KB), от 06-12-2017
 • Решение втори класиран (330.7KB), от 14-12-2017
 • Обявление възложена поръчка (2.5MB), от 03-01-2018
 • dogovor MIO 1-03.01.2018 (652.2KB), от 03-01-2018
 • dogovor LFS 2-03.01.2018 (12.3MB), от 03-01-2018
 • Върнати гаранции (258.9KB), от 10-01-2019
 • izpalnenie MIO AOP 888474-15.01.2019 (1.3MB), от 15-01-2019
 • izpalnenie LFS AOP 888473-15.01.2019 (1.3MB), от 15-01-2019
 
Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД /АОП № 00870-2017-0005/
 • Дата на публикуване: 25-08-2017

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 28.09.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 – до входа на лаборатория микробиология /25.09.2017/

 
 
Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ” проф. Иван Митев” ЕАД /АОП № 00870-2017-0004/
 • Дата на публикуване: 09-03-2017

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 23.06.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 – до входа на лаборатория микробиология /20.06.2017/

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:

 

 • Решение откриване (1.9MB), от 09-03-2017
 • Обявление АОП (4.8MB), от 09-03-2017
 • Документация (244KB), от 09-03-2017
 • Предмет на поръчката (45.5KB), от 09-03-2017
 • EEDOP (318.5KB), от 09-03-2017
 • Техническо предложение (60.5KB), от 09-03-2017
 • Ценово предложение (67KB), от 09-03-2017
 • Протокол 1 (2MB), от 29-05-2017
 • Протокол 2 (11.6MB), от 11-07-2017
 • Доклад (17.9MB), от 11-07-2017
 • Решение класиране (8.8MB), от 11-07-2017
 • Обявление прекратени позиции (220.1KB), от 24-07-2017
 • Решение втори класиран (530.4KB), от 24-07-2017
 • Решение промяна класиране (530.9KB), от 24-07-2017
 • AGARTA CM (5.2MB), от 26-09-2017
 • BICOMED (3.9MB), от 26-09-2017
 • BRAUN (3.7MB), от 26-09-2017
 • EKOMET 90 (3.8MB), от 26-09-2017
 • EKOS MEDICA (3.8MB), от 26-09-2017
 • ELPAK (4.2MB), от 26-09-2017
 • HELMED (3.9MB), от 26-09-2017
 • HIMTEX (3.7MB), от 26-09-2017
 • HIMTEX (3.7MB), от 26-09-2017
 • MTI (4.2MB), от 26-09-2017
 • SCANCLEAN (3.8MB), от 26-09-2017
 • SOLOMED (3.9MB), от 26-09-2017
 • SOPHARMA (3.9MB), от 26-09-2017
 • SOPHARMA (4.5MB), от 26-09-2017
 • UNIMEDICA (3.9MB), от 26-09-2017
 • WADIAS (3.9MB), от 26-09-2017
 • Обявление възложена поръчка (915KB), от 26-09-2017
 • Върнати гаранции (743.4KB), от 15-10-2018
 • Изпълнени договори 1 (5.3MB), от 19-10-2018
 • Изпълнени договори 2 (9MB), от 19-10-2018
 • Изпълнени договори 3 (3.4MB), от 19-10-2018
 • helmed
 • Обявление
 
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД /АОП № 00870-2017-0003/
 • Дата на публикуване: 02-03-2017

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.06.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 – до входа на лаборатория микробиология /06.06.2017/

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Решение откриване (1.9MB), от 02-03-2017
 • Обявление откриване (7.5MB), от 02-03-2017
 • Документация (304KB), от 02-03-2017
 • Предмет на поръчката (43KB), от 02-03-2017
 • EEDOP (324.5KB), от 02-03-2017
 • Техническо предложение (99.5KB), от 02-03-2017
 • Ценово предложение (75KB), от 02-03-2017
 • Протокол 1 (1.2MB), от 15-05-2017
 • Протокол 2 (4.7MB), от 20-06-2017
 • Доклад (6.9MB), от 20-06-2017
 • Решение класиране (4.6MB), от 20-06-2017
 • Решение втори класиран (511.4KB), от 17-07-2017
 • ALTA PHARMASUTICALS (3.9MB), от 21-07-2017
 • FIONIX PHARMA (3.9MB), от 21-07-2017
 • DUTCHMED INTERNATIONAL (3.9MB), от 21-07-2017
 • EKOS MEDICA (4.4MB), от 21-07-2017
 • MEDEX (3.8MB), от 21-07-2017
 • SOPHARMA TRADING (4MB), от 21-07-2017
 • Обявление възложена поръчка 1 (281.5KB), от 24-07-2017
 • SOPHARMA TRADING 47-31.07.2017 (378.3KB), от 31-07-2017
 • KAPAMED 69-04.08.2017 (3.6MB), от 11-08-2017
 • Обявление възложена поръчка 2 (5.7MB), от 11-08-2017
 • Върнати гаранции (538.5KB), от 21-08-2018
 • Обявление изплатени договори (9.3MB), от 27-08-2018
 
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД /АОП № 00870-2017-0002/
 • Дата на публикуване: 02-03-2017

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.06.2017г. от 10.15 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 – до входа на лаборатория микробиология /06.06.2017/

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2017-0001/
 • Дата на публикуване: 26-01-2017
Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.03.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 – до входа на лаборатория микробиология /06.03.2017/
Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
Публични покани за 2016 година
Доставка на течен кислород (AOP № 9052342-11.04.2016)
Събиране на оферти с обява за 2017 година
Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” ЕАД
 • Дата на публикуване: 20-11-2017
 
Доставка на медицински газове в СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД /AOP 9065196-13.06.2017/
 • Дата на публикуване: 13-06-2017