ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Събиране на оферти с обява Събиране на оферти с обява до 02.02.2023г

Събиране на оферти с обява до 02.02.2023г

Събиране на оферти с обява за 2019 година
Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД/АОП 9095071-04.12.2019г.
  • Дата на публикуване: 04-12-2019

Допълнителна информация

Избор на одитор за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД
  • Дата на публикуване: 23-10-2019

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
Събиране на оферти с обява за 2018 година
Доставка на медицински газове в СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД /AOP 9077065-11.06.2018/
  • Дата на публикуване: 11-06-2018
Допълнителна информация
Събиране на оферти с обява за 2017 година
Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” ЕАД
  • Дата на публикуване: 20-11-2017
Доставка на медицински газове в СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД /AOP 9065196-13.06.2017/
  • Дата на публикуване: 13-06-2017