ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Специализирана болница за активно лечение (СБАЛ) по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД-София получи дарение – компютърно оборудване, от фирма „Куесте“ ЕООД. Дарението включва 4 настолни компютъра, 4 монитора, 4 коплекта клавиатура и мишка и 2 принтера и е на стойност 5 862,49 лв. (пет хиляди осемстотин шестдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки).
СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД изказва искрени благодарности на фирма „Куесте“ ЕООД.