ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Публични покани

Публични покани за 2018 година
Избор на финансова институция /Банка/ – 2018 – второ обявление
Публични покани за 2016 година
Доставка на течен кислород (AOP № 9052342-11.04.2016)